De ADSALCO methode

De ADSALCO methodeA

D

S

A

L

C

O

Analyse van de huidige situatie - AS IS

Doelstelling bepalen - TO BE

Strategie bepalen - HOW TO GO

Aanreiken van de oplossing

Lanceren van de actie

Coördinatie van de actie

Opvolging en optimalisatie

Wij analyseren de situatie en nemen ook een kijk op de geschiedenis van deze situatie, kwestie van volledig te kunnen zijn.  Alle componenten worden verzameld en in een eerste situatieschets (rapport) gegoten. 

Samen met u gaan we de doelstelling(en) bepalen in dit project.  Na goedkeuring over deze 'te bereiken doelstellingen' gaan we over naar de volgende fase.

Een voorstel tot strategie wordt opgemaakt en aan u voorgelegd.

Op basis van de 'te volgen strategie' gaan we over tot de voorstellen om oplossingen voor te stellen.

Het project wordt opgestart, rekening houdend met alle vorige stappen.

De implementatie wordt op de voet gevolgd door onze consultant(s) en aan de bevoegde manager(s) regelmatig gerapporteerd.

Het project wordt zeer nauw opgevolgd en, indien nodig, bijgestuurd.Wij houden rekening met uw Corporate Branding doorheen het volledige traject!

Bewezen verdienste

Onze aanpak heeft bij elk project zijn waarde bewezen, ten voordele van de klant zijn/haar doelstellingen.

Sterke interactieve rapportage

De klant kan heel het project steeds van dichtbij volgen i.v.m. het verloop en de voortgang.

Die extra stap

Wij nemen graag die extra stap voor u, onze klant!!!!!

Ons HR Netwerk


  U als   klant, gaat voor alles!

We beschikken over een uitgebreid netwerk van HR specialisten die, samen met ons,  uw vraag kunnen beantwoorden.


 

WE ONLY CONNECT THE BEST